Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Obligatorisk ventilationskontroll ska göras för är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar.

Vad är OVK

OVK är en kontroll av ett ventilationssystem som måste göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången och därefter med intervall beroende på byggnadstyp.

Bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader Länk till annan webbplats.

Intervaller för kontroll av olika byggnadstyper

3 år - oavsett typ av ventilationssystem

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader.

3 år - FT- eller FTX-ventilation

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande.

6 år - S-, F- eller FX-ventilation

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande.

Endast installationsbesiktning

En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation. Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk, ingen återkommande besiktning.

Fastighetsägaren ansvarar för att reglerna följs. Det är alltid fastighetsägaren som ska se till att OVK utförs enligt de lagstadgade intervallerna.

Funktionskontroll

Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Besiktningsprotokollet ska skickas till Stadsarkitektkontoret. När ett protokoll inte är godkänt är det fastighetsägarens ansvar att göra åtgärder och en ny besiktning.

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Akuta ärenden utanför telefontid

019-14 76 42

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Mejla

Samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

 

Text

Senast uppdaterad