Oljeavskiljare

Om du har en verksamhet där oljeprodukter och avlopp finns kan du behöva en oljeavskiljare.

En oljeavskiljare ska skydda avloppsnätet mot utsläpp av olja

För att oljeavskiljaren ska fungera måste den ha tillräcklig kapacitet och skötas på rätt sätt. Den måste bland annat tömmas tillräckligt ofta. Regelbunden kontroll måste göras av slamlager och oljeskikt för att oljeavskiljaren inte ska bli för full innan tömning.

Det är verksamhetsutövarens ansvar att kontrollera oljeavskiljarens funktion och genomföra underhåll. Kontrollen bör dokumenteras och du kan använda dig av blanketten "Journal för kontroll och tömning av oljeavskiljare" för det.

Oljeavskiljare informationsblad Pdf, 263.2 kB.

Journal för kontroll och tömning av oljeavskiljare Pdf, 6.2 kB.

Anmäla oljeavskiljare

Att installera oljeavskiljare är anmälningspliktigt enligt både Miljöbalken och Plan- och bygglagen. Om du ska installera en oljeavskiljare så behöver du anmäla det till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Anmäl oljeavskiljare Länk till annan webbplats.

Lagstiftning om installation av oljeavskiljare

Enligt 13 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det en anmälan till den kommunala nämnden för att inrätta en annan avloppsanordning än en anordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till.

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet Länk till annan webbplats.

Enligt Plan och byggförordning, 6 kap, 5 §, 5 p. krävs det en anmälan vid installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.

Plan och byggförordning Länk till annan webbplats.

När du anmäler till Samhällsbyggnadsförvaltningen hanteras anmälan enligt båda lagstiftningarna.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Mejla

info@sb-bergslagen.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

711 80 Lindesberg

Text

Senast uppdaterad