Registrering och kontroll av livsmedelsföretag

Grunden i livsmedelslagstiftningen är att den som erbjuder konsumenter livsmedel också ansvarar för att dessa livsmedel är säkra och rätt märkta. Tänk på att även annat än mat räknas till livsmedel, som till exempel snacks, snus och dricksvatten.

Offentlig kontroll

I kommunen är det Miljöenheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen som kontrollerar att livsmedelsföretagare följer lagens regler. Det är dock alltid du som är ansvarig för en livsmedelsverksamhet som har hela ansvaret för att tillhandahålla säkra livsmedel till konsumenterna.

Riskklassning av din verksamhet

Från och med 2024 inför Livsmedelsverket en ny riskklassningsmodell för livsmedelsverksamheter. Under 2023 klassar vi därför om alla befintliga verksamheter. För dig som driver en livsmedelsverksamhet betyder det att vi kommer att begära in uppgifter om din verksamhet för att kunna riskklassa verksamheten enligt det nya systemet. Det finns en e-tjänst där du kan fylla i dina uppgifter. Beslut om din nya riskklassning skickas i slutet av 2023/början av 2024. och börjar gälla först 2024. Den nya riskklassningen leder till en tillsynsfrekvens som säger hur många tillsynsbesök verksamheten ska få under fem år.

E-tjänst

Anmäl riskklassning Länk till annan webbplats.

Anmälan av livsmedelsverksamhet och dricksvattenanläggning

Om du vill starta en livsmedelsverksamhet eller dricksvattenanläggning ska du registrera den hos Samhällsbyggnadförvaltningen. Din verksamhet får starta två veckor efter att din registrering kommit in till oss. Om du startar din verksamhet utan registrering kan du behöva betala en sanktionsavgift. Om du bygger om eller ändrar användningen av en lokal kan du behöva ansöka om bygglov.

Blankett för registrering av livsmedelsverksamhet Länk till annan webbplats.

Blankett för registrering av dricksvattenanläggning Länk till annan webbplats.

För att verksamheten ska räknas som ett livsmedelsföretag ska den ske regelbundet och organiserat. Om du är osäker på ifall din verksamhet räknas som livsmedelsföretag kan du kontakta oss på Miljöenheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Kontaktuppgifter finner du längst ned på denna sida.

  • Servering av mat och dryck, såsom restaurang, pizzeria, café eller skolkök.
  • Försäljning av mat och dryck, såsom livsmedelsbutik, gårdsbutik, glasskiosk, apotek eller torghandel.
  • Tillverkning av livsmedel, oavsett om detta sker industriellt eller hantverksmässigt, såsom bageri, charkuteri, konfektyrtillverkning, bryggeri eller konditori.
  • Distribution av livsmedel, såsom partihandel, lagring och transport.
  • Distansförsäljning av mat och dryck via exempelvis en hemsida.
  • Dricksvattenanläggning som producerar eller tillhandahåller dricksvatten genom en kommersiell eller offentlig verksamhet.

Kontroll av verksamheten

När din verksamhet är registrerad kommer vi från Samhällsbyggnadsförvaltningen att kontakta dig för att boka en första inspektion. Vid inspektionen kontrolleras att din verksamhet uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen.

Livsmedelsverkets webbplats: Så kontrolleras ditt företag Länk till annan webbplats.

Livsmedelsverkets webbplats: Lokaler, hantering och hygien Länk till annan webbplats.

Avgifter för livsmedelskontroll

Avgiften för registrering av livsmedelsverksamhet är 2 330 kronor (från och med 1 januari 2024 är avgiften 2 480 kr). Avgiften tas ut för handläggning av ärendet.

En första kontroll görs inom 2 månader. Den kan vara oanmäld.

Taxan för livsmedelstillsyn är för närvarande 1 165 kr/timme. Från 1 januari 2024 är taxan 1 240 kr/timme.

En normal kontroll tar cirka 3-4 timmar och det inkluderar tiden för planering av inspektionen, inspektionstiden och efterarbete. Det innebär en avgift på 3 720–4 960 kronor. Avgiften kommer på faktura. För restiden tas ingen avgift ut.

Om vi hittar brister vid kontrollen av din livsmedelverksamhet kommer bristerna att följas upp med en extra kontroll. Företaget betalar en extra avgift för denna kontroll.

Ändra verksamheten, byta ägare eller upphöra

Om du ska göra ändringar i din verksamhet är det viktigt att du informerar oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen om detta innan ändringarna sker.

Om livsmedelsföretaget byter ägare behövs en ny registrering innan ägarbytet sker. Om ditt livsmedelsföretag ska upphöra behöver du lämna in en anmälan om upphörande av livsmedelsverksamhet. 

Blankett för registrering/ändring av livsmedelsverksamhet Länk till annan webbplats.

Blankett för upphörande av livsmedelsverksamhet Länk till annan webbplats.

Slakterier, mejerier, rökerier med mera

Verksamheter som tillverkar köttprodukter, mejerivaror och fiskprodukter och säljer till andra livsmedelsföretag ska godkännas av Livsmedelsverket innan de får starta.

Kontakta Livsmedelsverket om du vill ansöka om godkännande av livsmedelsanläggning.

Försäljning av egna primärprodukter

Livsmedelsverket har tagit fram information om vad som gäller för den som vill sälja mindre mängder primärprodukter till konsumenter. Med primärprodukter menas obehandlade produkter från jorden, naturen eller från djur, t.ex. grönsaker, frukt, kött, fisk m.m.

Livsmedelsverkets webbplats: Försäljning av små mängder primärprodukter till konsumenter Länk till annan webbplats.

Råd och stöd till företag

Om du planerar att starta ett livsmedelsföretag finns det mycket att tänka på och du kan behöva flera olika tillstånd. På verksamt.se Länk till annan webbplats. kan du se vilka uppgifter du behöver lämna och vilka tillstånd du behöver söka innan du startar din verksamhet.

Du kan även skicka in en intresseanmälan till företagslotsen. Företagslotsen är en kostnadsfri funktion som samordnar dina kontakter i kommunen och ser till att du får svar på dina frågor.

Intresseanmälan till företagslotsen Länk till annan webbplats.

Det finns även möjlighet för registrerade livsmedelsföretagare att delta på informationsträffar som hålls digitalt via teams. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Informationsträffar för livsmedelsföretagare

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Mejla

info@sb-bergslagen.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

711 80 Lindesberg

Text

Senast uppdaterad