Fakturera Lindesbergs kommun

Här hittar du information om hur du kan skicka eller ta emot fakturor.

En person sitter vid en laptop med mobiltelefon i vänster hand.

Skicka fakturor till Lindesbergs kommun

Som leverantör till Lindesbergs kommun kan du skicka elektroniska fakturor till oss. Det effektiviserar både din egen och kommunens fakturahanteringsprocess. Förutom att spara på både porto och papper gör vi även en insats för miljön.

Vi tar emot elektroniska fakturor i svefakturaformat och peppolformat. Vi tar även emot pappersfakturor men vi ser helst att ni skickar elektroniska fakturor till oss.

Vi är skyldiga att ta emot och behandla e-fakturor som överensstämmer med den europeiska standarden peppol. Du som leverantör är skyldig att skicka e-faktura när fakturan är utfärdad till en offentlig myndighet.

Vid nya upphandlingar med leverantörer begär vi alltid att fakturor ska skickas elektroniskt. Betalningsvillkor är 30 dagar.

Kontaktinformation

Har du några frågor? Skicka mejl till fakturasupport@lindesberg.se.

E-faktura

För att ta emot e-faktura i svefaktura- eller peppolformat så har Lindesbergs kommun samarbete med företaget CGI AB.

Skickar du som leverantör e-faktura via ditt affärssystem idag, kontakta din samarbetspartner för att lägga till Lindesbergs kommun.

Lindesbergs kommuns GLNnr: 7300009004119

Lindesbergs kommuns PEPPOLid: 0007:2120002015

PDF-fakturor räknas inte som e-faktura.

Använd fakturaportal

Om du inte har möjlighet att skicka e-faktura kan du manuellt registrera upp till 100 fakturor om året helt kostnadsfritt via vår part Inexchange.

Du kommer till en inloggningssida där du första gången måste skapa ett konto. För att skapa konto registrerar du dig via länken anmäla dig här på Inexchange sida.

När du fått ett konto finns en handledning att ladda ner. Fakturan registreras sedan i ett formulär.

Logga in och registrera fakturor på Inexchange.se Länk till annan webbplats.

För mer information kontakta inexchange

info@inexchange.se

0500-44 63 60

F-skatt

När vi som kommun köper tjänster så kommer fakturorna administreras olika beroende på om du som leverantör har F-skatt eller inte. Är du som leverantör godkänd för F-skatt kommer betalning ske motsvarande det belopp fakturan avser.

Är du som leverantör inte godkänd för F-skatt ber vi dig att kontakta beställaren för vidare hantering.

Fakturans innehåll

När du skickar fakturor till oss ska fakturan innehålla:

 • Referenskod - fem siffror.
 • Faktura- och leveransdatum.
 • Unikt faktura- eller OCR-nummer.
 • Vad fakturan avser, ex. antal, á-pris och eventuella bilagor till fakturan.
 • Leverantörens juridiska namn, adress, plus- eller bankgiro samt organisations-, momsregistrerings- eller VAT-nummer, momssats, innehav av F-skatt samt kontaktperson och kontaktuppgift.
 • Köparens juridiska namn, förvaltning, avdelning eller enhet samt adress.
 • Köparens leveransadress med uppgift om förvaltning, avdelning eller enhet samt beställarens namn.
 • Har varorna hämtats ska det framgå, samt namn på den som hämtat ut varorna.
 • Om inköp har gjorts med rekvisition ska denna bifogas originalfakturan samma gäller om fakturan hänvisar till ex. följesedel eller kvitto.

Fakturans innehåll på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Faktureringsadress

Lindesbergs kommun

Box 4

711 21 Lindesberg

Referenskod (femsiffrig)

Observera att alla fakturor ska vara ställda till Lindesbergs kommun.

leverantorsfaktura@lindesberg.se

Organisationsnummer

212000-2015

Referenskod

När du skickar fakturor till oss ska fakturan innehålla referenskod. Referens­koden är alltid fem siffror.

Återbetalning

Ska du betala tillbaka pengar till Lindesbergs kommun på grund av att kommunen gjort en felaktig utbetalning eller göra en återbetalning av en outnyttjad kredit?

 • Betala till Bankgiro 821-3134.
 • Märk betalning med fakturanummer.

Senast uppdaterad