Upphandling inom Samhällsbyggnads förvaltningen – teknisk verksamhet

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för Avfall & Återvinning, Gata, Vatten & Avlopp, Byggprojekt, Geodata och Plan, samt utövar tillsyn inom bygg, trafik och miljö inom de fyra kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora.

Upphandlingar som berör teknisk verksamhet inom samhällsbyggnadsförvaltningen, främst inom områden Vatten & Avlopp, Gata, Avfall & Återvinning, Byggprojekt, Geodata och Plan, hanteras av upphandlare inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Exempel på upphandlingar är

  • vinterväghållning
  • beläggningsarbeten
  • tömning av avfallskärl
  • slamtömning
  • underhåll av gatubelysning
  • ny- och ombyggnationer av rondeller
  • reningsverk
  • va-ledningsnät
  • gator
  • cykelvägar.

Samhällsbyggnadsförvaltningens upphandlingar av övergripande karaktär likväl som upphandlingar för andra förvaltningar inom Lindesbergs kommun, sker via upphandlingsenheten på kommunstyrelseförvaltningen. Länk till annan webbplats.Exempel på övergripande upphandlingar är möbler, kontorsmaterial, arbetskläder och skor, system, stationstankning, bygg- och järnhandelsvaror, däck- och däckservice, IT och juridiska tjänster.

Upphandlingar som rör varor och tjänster av mer generella slag genomförs där så är lämpligt genom samordnad upphandling bl.a. via ADDA inköpscentral, Kammarkollegiet, samverkan Örebro län och Sinfra. Dessa upphandlingar nås via registrerade annonsdatabaser.

Information om aktuella upphandlingar

Publicerade upphandlingar finns samlat tillsammans med Lindesbergs kommun. Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Planerade upphandlingar Byggentreprenad Pdf, 427.5 kB.

Planerade upphandlingar Varor och tjänster Pdf, 434.1 kB.

För att säkerställa att offentliga medel används på bästa sätt och att konkurrensen tas tillvara på marknaden måste offentlig sektor följa upphandlingsreglerna när de gör inköp. Samhällsbyggnadsförvaltningen, teknisk verksamhet, styrs förutom av Lagen om offentlig upphandling (LOU, 2016:1145), även av Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF, 2016:1146).

”Grundprinciperna i offentlig upphandling är objektivitet och öppenhet. Upphandlande myndigheter får inte vara lojala mot det egna landets leverantörer [läs även: egna stadens leverantörer] eller mot tidigare leverantörer. Valet av leverantör ska ske på en affärsmässig grund. Valet ska utgå från vilken leverantör som erbjuder den bästa varan eller tjänsten till de bästa villkoren. Alla leverantörer ska ha möjlighet att tävla om kontraktet på samma villkor i en upphandling.”

Kontakt upphandlare för teknisk verksamhet

Upphandlingsadministratör
Lotta Birkelöf
charlotte.birkelof@lindesberg.se
070 – 789 25 37

Upphandlare varor och tjänster
Ann-Louise Hedlund
ann-louise.hedlund@lindesberg.se
0581 – 55 00 34

Upphandlare byggentreprenader/ bygg- och anläggningsprojekt
Lena Jendemo
lena.jendemo@lindesberg.se
0581 – 55 00 13

Senast uppdaterad