Tips på hur du slipper störande fåglar

Varje år får kommunen in samtal från invånare som störs av ljudet från fåglar eller fågelmatning som lockar till sig såväl fler fåglar som råttor och andra djur. Här är några tips på vad du kan göra om du har problem med fåglar.

Se till att fåglarna inte får tag på mat

Om du vill bli av med fåglarna är det viktigt att minska deras tillgång till mat:

  • Om du äter utomhus se till att brickor med kvarlämnad mat tas in direkt efter att du ätit färdigt såväl hemma som på restaurang eller annan plats.
  • Ställ inte ut soppåsen.
  • Ställ inte ut matskålar till husdjur så att fåglarna kommer åt dem.
  • Sätt skydd runt bär och annat i trädgården som fåglarna tycker om.
  • Lägg inte matrester i öppna komposter.
  • Släng inte mat på marken och se till att sopkärl är stängda.

Här kan du läsa mer om hur man kan hantera störning från fåglar och andra vilda djur

Senast uppdaterad