Landshövdingen på besök i Lindesberg

Sten Renglin, Lena Rådström Baastad, Tomas Klockars och Henrik Arenvang.

Sten Renglin, Lena Rådström Baastad, Tomas Klockars och Henrik Arenvang.

Under fredagen besökte landshövding Lena Rådström Baastad Lindesberg. Besöket är en del i den pågående turnén genom länets kommuner.

Örebro läns nya landshövding Lena Rådström Baastad genomför under våren en besöksturné i länets kommuner. I fredags besökte hon Lindesbergs kommun tillsammans med presschef Sten Renglin. Under besöket fick hon träffa kommunstyrelsens ordförande Tomas Klockars (M) och kommundirektör Henrik Arenvang.

Samtal och rundvandring

Under dagen fördes samtal om allt från vindkraft, företagsetableringar och landsbyggdsutveckling till det politiska och ekonomiska läget i kommunen. Rådström Baastad diskuterade och ställde frågor kring kommunens arbete med krisberedskap och civilt förvar.

Lindesbergs kommun valde att visa upp vad satsningen på Lindesberg Arena har betytt för kommunens utveckling. Landshövdingen fick en guidad rundvandring i Lindesberg Arena av judointruktör Peter Andersson och gymnasiechef Staffan Hörnberg som berättade om arenas koppling till idrott och kultur samt Lindeskolan och tillhörande Idrottscollege.

Senast uppdaterad