Björkhagaskolans blomstrande skolgård

Tre barn och en vuxen står tätt intill varandra och tittar på något. De står i en blomstrande del av Björkhagaskolans trädgård.

Det kan kännas avlägset i mörka november, men Björkhagaskolans blomstrande skolgård kommer göra sig påmind när våren kommer igen.

Under våren 2021 fick Björkhagaskolan ekonomiskt stöd för att genomföra projektet Blomstrande skolgård på Björkhaga. Med hjälp av en naturpedagog har projektet pågått i två projektår med syftet att öka kunskapen och engagemanget för biologisk mångfald och pollinering bland både lärare och elever.

Från jord till bord

Projekets gång från vinter till höst.

Vinter

Under projektets första vinter genomfördes utomhuspedagogik med fokus på matematik, sinnesövningar och fysikaliska experiment. Eleverna fick undersöka vattnets olika faser genom att smälta is och värma upp vattnet tills det kokade. De arbetade även med astronomi och planeternas rörelse och förhållande till varandra.

I träslöjdssalen byggde eleverna stora odlingslådor. Det var en lärorik process att få mäta, såga och skruva ihop något användbart till trädgården.

Vår

Under våren gjordes förberedelser inför vårbruket och eleverna fick både gräva och rensa ogräs i den inhägnade skolträdgården. De nya odlingslådorna fylldes med jord. I slutet av vårterminen sattes potatis, uppdrivna plantor planterades ut och morötter och rödbetor direktsåddes. Allt täcktes med halm för att skydda mot uttorkning och ogräs.

Parallellt med odlingen fick eleverna tillverka egna bihotell.

Sommar och höst

I början av höstterminen skördades potatis, squash och kryddor. Alla elever fick vara delaktiga i att förbereda och tillaga skörden på stekhäll. Därefter blev det insamling av fröer och diskussioner om bland annat pollinering.

Grönskande sommarbild från Björkhagaskolans skolgård.

Ett ökat intresse för utomhuspedagogik

Personalen har idag utökat odlingarna. Projektet har bidragit till en ökad nyfikenhet för utomhuspedagogik och planer finns på att införa det mer i den dagliga undervisningen. Det handlar om hur man kan använda trädgården under lektioner i exempelvis bild, svenska, konsumentkunskap och biologi.

Hur projektet har finansierats

Odlingarna har varit mycket uppskattade bland av både elever, vårdnadshavare och förbipasserande. De som har finansierat och gjort projektet möjligt att genomföra är:

  • Hopajola
  • Lindesbergs kommun
  • Lokala naturvårdssatsningen (LONA)
  • Region Örebro län

Senast uppdaterad