Paletten - Lindesbergs nya förskola

Illustration av nya förskolan Paletten i Lindesberg.

Förskolan Björken i Lindesberg kommer under åren 2024–2025 att byggas ut från fyra till tio avdelningar. I samband med ombyggnationen byter förskolan namn till Paletten.

Det är förskolorna Grönsiskan och Björken som slås ihop till en gemensam förskola med plats för 200 barn. Tillbyggnation och renovering av det som idag är förskolan Björken kommer att genomföras i två etapper. Hela projektet beräknas vara klart i maj 2025.

Projekt i två etapper

Etapp 1

Under etapp 1 kommer man bygga till sex avdelningar, storkök och matsal med tillhörande utemiljö och parkering. Etapp 1 beräknas vara klar i oktober 2024.

Under hösten 2023 har sprängningar genomförts, men är nu avslutade. Idag görs rördragningar i mark för avlopp, vatten och el. Nästa steg är att gjuta bottenplatta.

Illustrationsbild av Lindesbergs nya förskola, Paletten. Förstora bilden

Etapp 2

Etapp 2 innebär renovering av tre avdelningar och tillbyggnad av en. Personalutrymmen kommer byggas om och utemiljön kommer färdigställas. Andra etappen beräknas vara klar i maj 2025 med inflytt i augusti 2025.

Översiktsbild på Paletten, Lindesbergs nya förskola. Förstora bilden

Bakgrund

Det var i juni 2023 som det första spadtaget togs för nya förskolan Paletten. Efter tillbyggnation och renovering kommer förskolan ha plats för 200 barn uppdelade på tio avdelningar med en gemensam matsal och ett tillagningskök. Det kommer satsas stort på en god utemiljö indelad i tre zoner; en trygghetszon, en aktivitetszon och en upptäckarzon.

Förskolan renoveras av Fastigheter i Linde AB (FALAB) på uppdrag av kommunens barn- och utbildningsnämnd. FALAB som fastighetsägare har upphandlat Tommy Allström Byggproduktion AB (TAB) som genomför arbetet.

Senast uppdaterad