Medborgarundersökning 2023 - nu har vi resultaten

Bild med tre händer uppsträckta i luften och med texten "Vad tycker medborgarna om sin kommun?"

Under hösten 2023 genomfördes en medborgarundersökning där 1200 slumpmässigt utvalda invånare fick tycka till om vår kommun. Vad visar resultaten? Det kan du läsa om här.

På uppdrag av Lindesbergs kommun har SCB gjort en medborgarundersökning som ger våra invånare en möjlighet att tycka till om vår kommun. Undersökningen berör ämnen som samhällsservice, trygghet i samhället och inflytande i kommunen och genomförs vartannat år.

Hur många har svarat?

Totalt 382 personer av urvalets 1200 besvarade medborgarundersökningen vilket motsvarar 32 procents svarsfrekvens.

Jag vill tacka alla som har tagit sig tid och hjälpt oss genom att besvara medborgarenkäten. Alla svar är viktiga för oss och vi kommer analysera resultatet för kommunen, säger kommundirektör Henrik Arenvang.

Kommunens resultat i korthet

  • 84,7 % tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på.
  • 45,3 % kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.
  • 64,9% tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt.
  • 12% upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.

Ett stort tack till alla som har svarat, vi tar till oss av resultaten och de synpunkter som har framkommit. Undersökningar och enkäter är viktiga hjälpmedel för vårt arbete framåt, säger Tomas Klockars (M), kommunstyrelsens ordförande.

Om medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen är framtagen av Statistiska centralbyrån (SCB) i samarbete med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och landets kommuner. Syftet med undersökningen är att:

  • Mäta attityder om kommunen.
  • Ge en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun och ge dem en möjlighet att tycka till.
  • Ge möjligheter till jämförelser mellan år, län och riket som helhet.

Resultat per ämnesområde

Se kommunens resultat av medborgarundersökningen per ämnesområde Pdf, 1.2 MB.

Senast uppdaterad