Estetiska programmet blir kvar under nästa läsår

Lindeskolan i Lindesberg.

Vid måndagens sammanträde beslutade kommunens barn- och utbildningsnämnd att Lindeskolans estetiska program får vara kvar under läsåret 2024/25.

Det var i november 2023 som barn- och utbildningsnämnden gav förvaltningschefen i uppdrag att genomföra besparingar på Lindeskolan med totalt 10 miljoner kronor. Det kan exempelvis innebära driftsbesparingar, översikt av lokaler och hyror, minskade utgifter kring busskort eller ett förändrat programutbud på skolan. Effekten av besparingarna ska ske från läsåret 2024/25 och framåt.

Om Lindeskolans estetiska program ska avvecklas är det besparingsförslag som barn- och utbildningsnämnden tog beslut om under sammanträdet den 18 mars.

Nämndens beslut om Estetiska programmet

Utifrån de uppgifter som barn- och utbildningsförvaltningen har presenterat beslutade nämnden att Lindeskolans estetiska program får vara kvar under läsåret 2024/25.

Det är bra att vi har fått tydliga besked om vad som gäller. Nu får vi i förvaltningen möjlighet att se över hur vi ska gå vidare med de besparingskrav som åligger oss, säger Michael Tybell, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Tidigare beslut

I februari 2024 beslutade barn- och utbildningsnämnden att pausa intaget av nya elever till Lindeskolans vård- och omsorgsprogram under läsåret 2024/25.

Senast uppdaterad