Trädsäkring i Fågelsången - fredag 22 mars

Man iklädd orangea arbetskläder sågar ner ett träd med motorsåg.

På fredag, 22 mars, kommer 15 träd att avverkas i området som kallas Fågelsången i Lindesberg. Platsen kommer att vara avstängd under hela dagen och vi uppmanar alla invånare att undvika att vistas i området när avverkningen genomförs.

Varför avverkas träden?

I december 2023 genomfördes en säkerhetsbesiktning av nyckelbiotopen vid Kyrkberget i Lindesberg. Under besiktningen framkom det att 15 träd vid området Fågelsången behöver avverkas på grund av att de riskerar att falla på närliggande hus, stigar och gångbanor.

I samråd med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har kommunen nu fått klartecken att avverkningen kan ske under fredagen den 22 mars.

Träden som avverkas kommer att ligga kvar i området för att gynna områdets naturvärde.

Senast uppdaterad