Vi vill veta vad du som äldre tycker om äldreomsorgen

Äldre dam sitter vid ett köksbord och dricker kaffe ur en kaffekopp.

Fotograf: Michael Folmer och Mostphotos

I slutet av mars skickade vi tillsammans med Socialstyrelsen ut en enkätundersökning till alla som är över 65 år och har hemtjänst eller plats på äldreboende. Genom att besvara enkäten har du möjlighet att dela med dig av det du tycker är bra respektive sämre med äldreomsorgen.

Det är frivilligt att delta men din åsikt är viktig.

Om du väljer att svara vill vi att du svarar utifrån dina egna erfarenheter och åsikter. Du får gärna ta hjälp av till exempel en anhörig, vän eller god man för att svara på frågorna. Tänk då på att det är din uppfattning som ska speglas i svaren. Du ska helst ska undvika att be personalen om hjälp med att svara på frågorna.

Enkäten går att svara på till och med 24 maj. Du svarar på enkäten per post eller på internet. Om du är anhörig eller vän till en äldre som är i målgruppen påminn gärna om undersökningen.

Socialförvaltningen och de förtroendevalda i Socialnämnden kommer att använda resultaten från undersökningen som underlag för att förbättra och utveckla kvalitén inom äldreomsorgen i kommunen.

Senast uppdaterad