Platsvarumärke

Med platsvarumärket Lindesberg menar vi alla platser i det geografiska området Lindesbergs kommun, från Kloten i norr till Fellingsbro söder. Platsvarumärket Lindesberg får användas av alla aktörer oavsett bransch när de vill kommunicera sin hemvist i området. Här kan du hämta de bilder och texter du vill använda.

Vad är ett varumärke?

Ett varumärke är den samlade uppfattningen, till exempel av ett företag, en verksamhet, en produkt eller tjänst, en plats, eller en person. Enkelt förklarat handlar varumärkesarbete om att arbeta med sitt rykte, om att leverera relevant värde och god nytta till sina valda målgrupper, både idag och framåt.

Ett platsvarumärke skiljer sig från andra typer av varumärken eftersom det oftast är flera intressenter som ”äger” platsen och således fler som skapar varumärket tillsammans. Ett platsvarumärke är alltså ett system utan formell maktstruktur. Ingen äger varumärket - men alla är en del av det.

Platsvarumärket tydliggör de egenskaper och värden vi vill att omvärlden ska förknippa med platsen Lindesberg. Genom att utgå från varumärkesplattformen kan alla vi som bor och verkar här bygga en tydlig och enhetlig bild av Lindesberg.

Handbok

Läs gärna handboken om hur logotypen får användas.

Ladda ner handboken - pdf Pdf, 6.8 MB.

Logotyp

Grafiska element

Bildbank

Mallar

Presentationstexter

Senast uppdaterad