Diarium

Den mesta informationen som skickas till eller upprättas inom kommunen är allmän och offentlig och därmed tillgänglig för den som vill ta del av dem.

För att lättare sortera de allmänna och offentliga handlingarna har varje förvaltning sitt eget diarium. Det är ett sorts register där alla handlingar ska föras in. Handlingarna består av information och kan bland annat vara e-post, fakturor eller ljudupptagningar.

Postlista

Postlistan är en service som kommunstyrelsens kansli erbjuder allmänhet och media för att visa vilka handlingar som kommer in.

Är du intresserad av att ta del av någon handling kontakta Annette Eklund via e-post kommun@lindesberg.se, telefon 0581-810 86 eller kommunens växel 0581-810 00.

Relaterad information

Senast uppdaterad 2018-12-10