Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Lindesbergs kommun logotyp

Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning - KRF

Rådets uppgift är i huvudsak att bevaka och initiera ärenden som generellt gäller funktionshindrade i Lindesbergs kommun.

Rådet sammanträder minst fyra gånger per år, ordförande är kommunstyrelsens ordförande.

Senast uppdaterad 2020-02-17