Familjehem, jourhem och kontaktfamilj

Bli ett barns trygga punkt i livet. Du som är vuxen och har en stabil livssituation kan göra en insats genom att erbjuda din hjälp till ett barn antingen som familjehem, jourhem eller kontaktfamilj.

Familj som befinner sig utomhus. En kvinna och en man håller ett barn i varsin arm.

Det finns föräldrar som inte kan ge tillräckligt med stöd. Det kan bero på att barnet eller ungdomen behöver extra mycket stöd eller att föräldrarna av någon anledning inte kan ha en trygg hemmiljö. Familjehemsvården är en viktig del av samhällets stöd till utsatta barn. Du kan göra en insats genom att erbjuda din hjälp till ett barn, antingen som familjehem, jourhem eller kontaktfamilj

Ibland behöver barn och unga av olika anledningar bo i ett familjehem under en längre eller kortare period. Att vara familjehem innebär att du öppnar ditt hem för ett barn eller ungdom som behöver stöd i vardagen. Det är viktigt att komma ihåg att ett familjehem inte ersätter barnets föräldrar utan i stället fungerar som ett komplement i hens liv.

Att göra en insats och hjälpa ett utsatt barn till en bättre tillvaro är en viktig uppgift. Du behöver ha en stabil livssituation, ett socialt engagemang och se till att det finns tid, ork och utrymme för ytterligare en person i ditt liv. Vi välkomnar alla olika familjekonstellationer. Det innebär att du inte behöver tillhöra en traditionell kärnfamilj. Du behöver heller inte ha några särskilda förkunskaper för att bli familjehem, men erfarenhet av egna eller andras barn är en stor fördel.

Som familjehem lämnas du aldrig ensam. Uppdraget bygger på ett nära samarbete med oss som arbetar med familjehemsvård inom Lindesbergs kommun. Du ingår i ett team tillsammans med familjehemssekreterare och en socialsekreterare, som ger fortlöpande stöd och kan kontaktas om det dyker upp frågor eller eventuella problem. Som familjehem har du även möjlighet att delta i ytterligare handledning och utbildning.

Skicka in en intresseanmälan för att bli familjehem, jourhem eller kontaktfamilj (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) Länk till annan webbplats.

Som jourhem tar man emot ett barn eller ungdom som behöver skydd eller stöd under en kortare tid. Ett barn kan behöva bo i ett jourhem av olika anledningar. Det kan handla om att barnets föräldrar brister i sin omsorg eller att det finns missförhållanden i hemmet som till exempel våld eller missbruk. Barnet kan även behöva ett tillfälligt boende på grund av sitt eget beteende. Hemmet består av en person eller en familj som tar emot barnet eller ungdomen när socialtjänsten behöver utreda hens situation.

Som jourhem lämnas du aldrig ensam. Uppdraget bygger på ett nära samarbete med socialsekreterarna inom Lindesbergs kommun. Du ingår i ett team tillsammans med familjehemssekreterare och en socialsekreterare, som ger fortlöpande stöd och kan kontaktas om det dyker upp frågor eller eventuella problem. Som jourhem vill vi att du deltar i handledning och utbildning. Placeringen kan behöva ske i en akut situation, men kan även planeras.

Vi söker efter kontrakterade jourhem där en i familjen finns hemma på heltid. Familjen vi söker ska vara trygga, stabila och kompetenta vuxna med gärna egna utflyttade barn. Det ska finnas gott om plats och ni ska vara lyhörda för barnets behov, ha god förmåga att samarbeta med det placerade barnets föräldrar och socialtjänsten. Det är en fördel om ni har tidigare erfarenhet av uppdrag som familjehem eller kontaktfamilj då vi ser att kompetens är värdefullt.

I uppdraget som jourhem erbjuds ni råd, stöd och regelbunden individuell handledning. Jourhemmet erhåller fast ekonomisk ersättning som utgår enligt Sveriges kommuner och regioners rekommendation.

Som kontaktfamilj tar ni emot ett barn eller syskon som bor hemma hos sina föräldrar eller sin ensamstående förälder. Ibland behöver barnet eller barnen få komma till er kanske för en eller två helger i månaden.

Familjen som godkänns som kontaktfamilj får sitt uppdrag från socialnämnden i Lindesberg. Uppdraget som kontaktfamilj kan handla om avlastning till en förälder med en ensam och tung situation med barnet eller att barnet eller barnen behöver kompletterade vuxna utöver de egna föräldrar. I uppdraget som kontaktfamilj ingår alltid nära samarbete med både förälder/föräldrarna och socialsekreteraren.

Vi ansvar för rekrytering, utredning och handledning av uppdragstagare. Vi ger handledning och vägledning i form av råd av stöd, när du tar emot en placering. Detta sker via personliga hembesök eller via telefon. Vårt mål är alltid att familjehemmets resurser på bästa sätt ska möta barnets behov.

Under en familjehemsutredning inhämtas registerutdrag, hembesök och samtal med dig och din familj. Under processen får du även veta mer om vad som förväntas av dig.

Senast uppdaterad