Folköl och tobak

Om du vill sälja eller servera folköl behöver du tillstånd från kommunen. Det samma gäller om du vill sälja tobak eller elektroniska cigaretter.

För att få servera alkoholdrycker krävs ett serveringstillstånd, oavsett om det handlar om permanent försäljning eller tillfälliga arrangemang. Även för slutna sällskap krävs tillstånd.

Anmälan

För att få tillstånd krävs att du lämnar in en anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.

Senast uppdaterad 2019-04-30