Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Folköl och tobak

Om du vill sälja eller servera folköl behöver du tillstånd från kommunen. Det samma gäller om du vill sälja tobak eller elektroniska cigaretter.

För att få servera alkoholdrycker krävs ett serveringstillstånd, oavsett om det handlar om permanent försäljning eller tillfälliga arrangemang. Även för slutna sällskap krävs tillstånd.

Anmälan

För att få tillstånd krävs att du lämnar in en anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.

Ny tobakslag från 1 juli 2019

Riksdagen har beslutat om en ny tobakslag som kommer att börja gälla den 1 juli 2019. Den nya lagen innebär en del förändringar både för dig som säljer tobak och för dig som röker.

Det här innebär nya tobakslagen

  • Bara den som har tillstånd får sälja tobak, vilket innebär att alla som i dag har anmält försäljning måste göra en ansökan om att få sälja tobak och liknande produkter.
  • Rökförbud utökas till att gälla allmänna platser utomhus som bland annat uteserveringar, utanför entréer till rökfria lokaler, kollektivtrafikens områden utomhus samt inhängnade idrottsplatser, badplatser och lekplatser.
  • Rökförbudet utökas till att omfatta bland annat elektroniska cigaretter och liknande anordningar samt örtprodukter för rökning (vattenpipa).
  • Gemensamma EU-regler om spårbarhet och säkerhetsmärkningar ska följas.
  • Förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner.

Du som tidigare har anmält tobaksförsäljning får fortsätta att sälja dina tobaksprodukter fram till den 31 oktober. Du som vill fortsätta att sälja tobaksprodukter efter 31 oktober, behöver ansöka om tillstånd senast den 1 november 2019.

Senast uppdaterad 2019-08-12