Muddring

För arbeten som utförs i vatten, till exempel byggande av brygga, grävning/muddring eller utfyllnad i vatten, behöver du oftast göra en anmälan eller söka tillstånd.

Miljökontoret handlägger anmälningar om vattenverksamhet som gäller bryggor. Övriga anmälningar handläggs av länsstyrelsen. Kontakta också länsstyrelsen om du tänker söka tillstånd hos miljödomstolen.

Senast uppdaterad 2019-04-30