Våld och hot

Om du är utsatt för hot och våld av den person du lever med eller av någon annan person som står dig nära, kan du få stöd och hjälp av socialtjänsten och andra samhällsaktörer.

Att bli utsatt för våld och hot av någon du lever med eller är släkt med är kränkande och känsloladdat. Det kan vara mycket svårt att berätta om det som hänt, men det finns flera som arbetar för att underlätta din situation. Du är inte ensam. Det finns hjälp att få.

Kontakta oss!

Socialtjänsten ansvarar för att erbjuda stöd och hjälp till alla som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i en nära relation. Du som är utsatt ska få en sammanhållen hjälp utan att på egen hand behöva söka olika kontakter.

Ansök om stöd hos socialtjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kom ihåg att det är den som gör dig illa som bär hela ansvaret för det lidande du upplever, det beror aldrig på dig.

Vad är våld i en nära relation?

Med våld i nära relationer menas att det finns en nära och förtroendefull relation mellan förövaren och brottsoffret. Det kan vara en nära familje­medlem som gör dig illa och varje handling som kränker eller skadar dig betraktas som våld.

Våld kan även vara att tvinga dig att göra något mot din vilja, eller att tvinga dig att sluta med något du tycker om att göra. Våldet kan vara av psykisk, fysisk och sexuell karaktär men det kan även handla om ekonomiskt utnyttjande, försummelse eller att du hålls socialt isolerad.

Hedersrelaterat våld och förtryck är en annan form av våld i nära relationer. Det kan handla om:

  • Att du inte får bestämma vilka kläder du vill bära eller vilka vänner du vill umgås med.
  • Att du är övervakad, kontrollerad och lever under hot från din familj och eller dina släktingar.
  • Att du kanske är utsatt för påtryckningar om att gifta dig, fast du inte vill?
  • Att du kanske tvingas dölja din sexuella läggning?

När barn under 18 år har utsatts för våld, eller upplevt våld mot en närstående, utreder socialtjänsten alltid barnets behov av skydd, hjälp och stöd.

Om du tror att en vuxen eller ett barn i din närhet utsätts för våld är du välkommen att kontakta socialtjänsten och berätta om din oro. Som privatperson kan du välja att vara anonym. Inom socialtjänsten gäller tystnadsplikt.

Socialtjänsten når du via kommunens växel. Det går också bra att mejla på socialforvaltningen@lindesberg.se.

Kvällar, nätter eller helger

Om du behöver hjälp med akuta sociala frågor på kvällar, nätter eller helger kan du vända dig till socialjouren eller polisen.

Socialjouren

019-21 41 05

Polisen vid pågående brott

112

Fler kontaktvägar vid behov av aktut hjälp

Senast uppdaterad