Demensboende/särskilt boende

När behov av vård och omsorg är omfattande, vilket bland annat innebär att det även krävs insatser nattetid, kan särskilda boendeformer vara aktuellt.

Få en plats på ett särskilt boende

Särskilda boenden är en gemensam beteckning för vårdboende och gruppboende för personer med demenssjukdom.

För att få en plats på ett särskilt boende måste du ansöka om insatsen särskilt boende, detta görs hos våra biståndshandläggare. Det går inte att ansöka om plats på ett specifikt boende. Däremot försöker kommunen att tillmötesgå sådana önskemål. Som finsktalande kommuninvånare har du rätt till äldreomsorg på finska, helt eller delvis.

Ansök om demensboende och särskilt boende Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor? - Kontakta

Biståndshandläggarnas mottagningstelefon är öppen måndag-fredag 8-9.30, telefon 0581-817 01.

Du kan även skicka e-post till bistandshandlaggare@lindesberg.se

Senast uppdaterad