Digitala aktiviteter för seniorer

Från september 2021 till december 2023 pågick projektet ”Aktivitet och gemenskap för seniorer med hjälp av digital teknik”.

Bild på arbetsterapeuterna Angelica Rodenfelt och Anna-Lena Skeneby

Bild på arbetsterapeuterna Angelica Rodenfelt och Anna-Lena Skeneby som ledde projektet.

Var sjunde pensionär och var tredje person över 75 år i Sverige använder inte alls internet idag. I Lindesbergs kommun är 6070 personer 65 år och äldre. Många aktiviteter har idag förändrats och digitaliserats och därför kan ett digitalt utanförskap bli ett hinder i vardagslivet. Tack vare det här projektet har flera seniorer fått möjligheten att lära sig mer om digitalisering och teknik med hjälp av olika sorters aktiviteter.

Projektets resultat

I projektet anordnades flera olika digitala aktiviteter. Bland annat fick deltagarna låna en surfplatta, lära sig om digital teknik på surfcaféer, delta på tematräffar och mycket mer. Projektet nådde ut till cirka 350 seniorer som var med på de olika aktiviteterna. Projektet genomfördes i samarbete med flera aktörer inom kommunen och Region Örebro län.

Några av de digitala aktiviteter som genomfördes

Låna en surfplatta

Digitala nybörjare kunde låna en surfplatta under tre månader för att prova på. De fick support under hela utlåningstiden.

Surfcafé

Surfcafé var en mobilkurs som anordnades i åtta orter i Lindesberg där deltagarna fick lära sig grunderna med sin egna mobiltelefon. De fick till exempel lära sig att skicka meddelanden, hantera appar och skanna QR-koder. Varje grupp träffades en gång i veckan under fem veckor.

Tematräffar

På tematräffarna fick deltagarna lära sig använda olika digitala tjänster. Till exempel köpa buss- och tågbiljett, betala parkering med app och skicka vykort med appen ”Riktiga vykort”.

Digital träning

Vi hade liveträning, träningsfilmer på vår webbsida och en app. I appen kunde man få ett individuellt träningsprogram, eller använda något av de pass som fanns.

Digitala träffar/hybridträffar

Vi bjöd in olika gäster som medverkade digitalt. Senioren kunde välja att delta digitalt hemifrån eller komma till en lokal och följa föreläsningen tillsammans med andra. Gästerna pratade bland annat om 1177, Vita Arkivet, beredskap och framtidsfullmakt och testamenten.

Om du vill veta mer om projektet och de övriga aktiviteterna som genomfördes kan du läsa slutrapporten här. Pdf, 461.2 kB.

Senast uppdaterad