Digitala aktiviteter för seniorer

Vi vill möta dig som är senior för att skapa nyfikenhet kring digitalisering och teknik. Här hittar du samlad information om gemenskap och aktiviteter för seniorer med hjälp av digital teknik. Vi vill att fler seniorer ska våga prova och få glädje och nytta av digitala verktyg.

Två kvinnor sitter och tittar på en laptop.

Senast uppdaterad