Hemhjälp, hemtjänst

Vi erbjuder en mängd insatser för att underlätta vardagen för dig som är äldre. Hemtjänsten utgår alltid från vad du klarar av själv. Meningen är att du ska ta en så aktiv del som möjligt i de dagliga sysslorna.

Du som bor hemma och har behov av hjälp och stöd kan ansöka om hemtjänst. Ansökan om hemtjänst görs till biståndshandläggare, som sedan utreder och fattar beslut. Ett beslut om hemtjänst kan bland annat innehålla personlig omvårdnad och serviceinsatser.

Personlig omvårdnad

Med personlig omvårdnad menar vi bland annat stöd och hjälp:

 • vid uppstigning och sänggående
 • på- och avklädning
 • hjälp med att sköta din daglig hygien.

Personlig omvårdnad kan också vid behov ges nattetid.

Du kan också få hjälp i form av rehabiliteringsinsatser som exempelvis träning och aktivering för att bibehålla och förbättra din funktionsförmåga.

Serviceinsatser

Med serviceinsatser menar vi bland annat:

 • inköp av dagligvaror
 • tvätt och klädvård
 • städning.

Hemtjänsten kan inte hjälpa till med skötsel av husdjur. Hemtjänsten kan heller inte hjälpa till med serviceinsatser som:

 • trädgårdsarbete
 • snöskottning
 • fönsterputsning
 • storstädning
 • städning av källare
 • städning av vindsutrymmen
 • städning av andra utrymmen som du sällan utnyttjar.

Serviceinsatser som du får beställa separat

Om du behöver hjälp med exempelvis gräsklippning eller snöskottning kan du köpa tjänster av kommunens serviceteam.

Beställ tjänster av kommunens serviceteam

Har du frågor? - Kontakta biståndshandläggare

Ring oss på telefon 0581-817 01. Våra telefontider är måndag till fredag klockan 8-9.30.

Du kan även skicka e-post till bistandshandlaggare@lindesberg.se.

Senast uppdaterad