Taxor och avgifter för vård och omsorg

Här får du en sammanställning av taxor och avgifter för tjänster inom vård och omsorg.

Avgifter som gäller från och med 2023-01-01

Hemtjänst

2359 kr per månad, dock högst 338 kr per timme.

Omvårdnad vid särskilt boende

2359 kr per månad med tillgång till insatser dygnet runt.

Punktinsats

Kommunens självkostnadspris, 338 kr per timme.

Kommunal hälso- och sjukvård

2359 kr per månad.

Insatser av kommunens distriktsköterska, undersköterska, arbetsteraput eller dietist. Debiteras med 15% respektive 25% av timsjälvkostnadspriset per tillfälle.

Dagrehab

89 kr per gång.

Trygghetslarm

409 kr per månad, installationsavgift 544 kr.

Korttidsboende - Växelvård

155 kr per dygn. Kostavgift tillkommer med 136 kr per dag.

Trygghetsplats

155 kr per dygn. Kostavgift tillkommer med 136 kr per dag.

Maxkostnad

För ovan angivna insatser kan den sammanlagda avgiften aldrig överstiga 2359 kr per månad. Avgift för kost är för sig och räknas inte med i maxkostnaden.

Specifika kostavgifter

Matdistrubition i eget boende 62 kr per matlåda.

Hemkörningsavgift 12 kr per matlåda.

Kostavgift i särskilt boende 4021 kr per månad.

Justering av avgifterna

Avgifterna justeras årligen enligt förändringar av gällande prisbasbelopp.

Senast uppdaterad