Avlösning och avlastning

För dig som vårdar eller stödjer en närstående erbjuder kommunen avlastning.

Kostnadsfri avlösning

Kostnadsfri avlösning finns till för dig som anhörig som vårdar någon i hemmet som är långvarigt sjuk, äldre eller som har en funktions­nedsättning.

Avlösningen kan ske i hemmet för att den du ska kunna få egen tid. Avlösningen är avlastning för dig som anhörig och sällskap för den närstående.

Avlösningen kan ske alla dagar klockan 8-21. Du har rätt till 10 timmar kostnadsfri avlösning per månad.

Boka avlösning

Du behöver boka avlösningen minst två veckor innan avlösningen ska ske om det är första gånger du nyttjar fri avlösning.

Har du nyttjat avlösningen tidigare så räcker det med att du kontaktar oss en vecka innan avlösningstillfället. Du kan boka in flera tillfällen i förväg.

Undantag från kostnadsfri avlösning

Vissa insatser innebär redan en form av avlösning eller avlastning för anhöriga. Fri avlösning kan därför enbart nyttjas av dig som anhörig som vårdar någon i hemmet som inte redan har:

  • daglig verksamhet
  • stödfamilj
  • avlösarservice i hemmet
  • personlig assistans enligt Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade (LSS).

Har din närstående någon eller några av ovanstående insatser, kontakta då biståndshandläggare eller LSS-handläggare för eventuellt andra möjligheter till utökad avlastning.

Kontakta anhörigavlösare

Ring på vår servicetelefon 0581-810 83. Våra telefontider är måndag, onsdag och fredag klockan 8-10.

Du kan även skicka e-post till anhorigstod@lindesberg.se.

Senast uppdaterad