Om anhörigstöd

Stöttar eller vårdar du någon som är långvarigt sjuk, äldre eller som har en funktionsnedsättning?

Att stötta eller vårda en annan människa är en mycket värdefull insats, men kan ibland kännas ensam och tung.

Syftet med anhörigstöd

Syftet med kommunens anhörigstöd är därför att stödja dig så att du ska orka, få möjlighet till egen tid och att du kan känna sig trygg i rollen som anhörig.

Syftet är också att tillvarata den vilja och kraft som finns hos dig som anhörig och andra så att ni kan ge och få stöd samt hjälp av varandra.

Olika former av anhörigstöd

I kommunen finns olika former av anhörigstöd. En del sker i samarrange­mang med frivilligorganisationer, föreningar och församlingar, eller helt i de olika aktörernas egen regi.

Vem är anhörig?

Med anhörig menas en person inom familje- eller släktkretsen som bistår en annan. Det kan även vara en granne eller vän som i anhörigas ställe antar funktion som anhörig.

Anhörigas riksförbund Länk till annan webbplats.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga Länk till annan webbplats.

Kontakta anhörigavlösare

Ring vår servicetelefon 0581-810 83. Våra telefontider är måndag, onsdag och fredag klockan 8-10.

Du kan även skicka e-post till anhorigstod@lindesberg.se.

Senast uppdaterad