Borgerlig begravning

Den borgerliga begravningsakten är en högtidsakt där inga religiösa inslag förekommer.

Det finns varken lag eller förordning som anger hur den borgerliga begravningsakten ska ordnas och anhöriga kan fritt välja lokal, musik, sång och andra inslag i akten. Förfrågan om borgeliga begravningar hänvisas till begravningsentrepenör som också kan ge råd om utformningen.

Lindesbergs kommun har i nuläget ingen utsedd borgerlig begravningsförrättare.

Begravningsombud i Lindesberg

Som begravningsombud ska man bevaka kyrkliga beslut som rör begravningsverksamheten åt dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Länsstyrelsen har utsett begravningsombud för samtliga kommuner i Örebro län.

Begravningsombud i Lindesberg är Carl-Henrik Ling som nås på
0581-136 48 eller mobil 070-525 91 48

Begravningsavgift betalas av alla oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. I avgiften ingår gravplats, gravsättning, kremering, diverse transporter samt lokal för begravningscermonin.

Senast uppdaterad