Dödsboanmälan och bouppteckning

Här får du som anhörigh information om vad du behöver göra när någon i din närhet har dött.

När någon dör behöver ni som är anhöriga göra en bouppteckning och skicka till Skatteverket. Det innebär att ni går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och, om det finns, den efterlevande makens eller makans tillgångar och skulder.

Bouppteckningen ska göras inom tre månader från dödsdatumet. Skatteverket har en särskild blankett för bouppteckning som ni kan använda. Om ni inte vill göra bouppteckningen själva kan ni anlita professionell hjälp från en begravningsbyrå eller en jurist.

Skatteverket skickar alltid ut information om bouppteckning när någon har avlidit.

Information om bouppteckning hos Skatteverket Länk till annan webbplats.

Dödsboanmälan

Det är inte ovanligt att någon som har dött saknade tillgångar och försäkringar som täcker begravningskostnader och liknande. I sådana fall kan ni anhöriga vända er till socialkontoret i kommunen, och ansöka om att få göra en dödsboanmälan i stället för en bouppteckning. Det är socialnämnden som tar hand om ärenden för dödsbo och bouppteckning.

När nämnden undersöker om en dödsboanmälan kan genomföras räknar man på den avlidnes tillgångar vid dödsfallet och jämför dem med kostnaderna för en begravning. För att en dödsboanmälan ska vara aktuell får den som avlidit inte äga någon fast egendom eller tomträtt. Om en dödsboanmälan är möjlig upprättas den av socialnämnden, som sedan skickar den till Skatteverket.

Dödsboanmälan måste vara klar inom två månader från dödsfallet. Tjänsten är kostnadsfri.

Dödsboförvaltning

Om det inte finns någon som kan ta hand om den avlidnes egendom ska dödsfallet anmälas till socialnämnden. Nämnden kommer då att förvalta dödsboet till dess att de fattat beslut om vem som ska avveckla det.

Ekonomiskt bistånd, begravningshjälp

När en person avlider utan att efterlämna några tillgångar har dödsboet möjlighet att få ekonomisk hjälp till begravningskostnader.

För att få sådan begravningshjälp ska du vända dig till kommunens socialtjänst och kommunens dödsbohandläggare som du når via växeln 0581-810 00.

Senast uppdaterad