Försörjningsstöd, socialbidrag, ekonomiskt bistånd

Här får du hjälp med hur du ska göra för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Du kan också läsa om vem som kan få försörjningsstöd.

Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för dig som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand ett eget ansvar för att reda upp din situation. Målet är alltid att ekonomiskt bistånd ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Inför nybesökssamtal

Du kan ansöka på två sätt:

Efter ansökan blir du kallad till en handläggare och får komma på personligt besök för en utredning.

En utredning om försörjningsstöd görs helt och hållet på ditt initiativ.

För att det ska bli en tillförlitlig utredning som leder fram till ett korrekt beslut måste handläggaren ha tillgång till uppgifter om alla dina inkomster, utgifter och tillgångar.

Handläggaren behöver också ta kontakt med andra myndigheter som till exempel:

  • Försäkringskassan
  • Arbetsför­medlingen
  • A-kassan.

Kontakt handläggare

Du som redan har kontakt med försörjningsstöd eller redan har en handläggare, ring kommunens växel 0581-810 00 för att komma i kontakt med en handläggare.

Telefontiden är måndag till fredag klockan 9.30-10.

Stödet är individuellt behovsprövat och det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning.

Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar är du skyldig att använda dessa till din försörjning innan du bedöms ha rätt till ekonomisk hjälp.

Om du är sambo, gift eller registrerad partner måste ni i första hand hjälpa varandra ekonomiskt.

Du ska också i första hand söka de generella förmåner och ersätt­ningar som du kan få, till exempel sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag och underhållsstöd.

Provräkna om du kan få försörjningsstöd, socialstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Din ansökan handläggs alltid så snabbt som möjligt. Det är viktigt att din ansökan är korrekt ifylld och att alla handlingar som behövs är bifogade. I annat fall måste handläggaren begära in dessa uppgifter från dig och då tar det längre tid att få ett beslut.

Din ansökan om bistånd kan komma att avslås om du inte lämnar begärda uppgifter eller handlingar.

Alla beslut om försörjningsstöd kan överklagas enligt förvaltningslagen. Överklagandet ska göras skriftligt. Du måste tala om vilket beslut som överklagas och vad du är missnöjd med.

Socialtjänsten är skyldig att hjälpa dig med överklagandet. Du måste skicka överklagandet till handläggaren senast tre veckor efter att beslutet fattades.

Vi har tystnadsplikt.

Det kan vara jobbigt att vara så utlämnande som du får lov att vara i kontakten med oss och det kan därför vara skönt att veta att allt du säger skyddas av offentlighets och sekretesslagen.

Ansök om försörjningsstöd via e-tjänst

Filmen Försörjningsstöd visar hur du ska göra för att söka försörjnings­stöd via e-tjänst.

Senast uppdaterad