Vad gör en god man eller förvaltare?

Det finns tre områden som gode män och förvaltares uppdrag kan handla om - bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. I vissa fall är bara ett område aktuellt, i andra fall behöver huvudmannen hjälp med två eller alla tre.

Bevaka rätt

Det betyder att god man företräder huvudmannen vid kontakt med myndigheter. En god man

  • ansöker om särskilt boende, bostadstillägg och handikappersättning
  • bevakar huvudmannens intressen vid bouppteckning, arvskifte och försäljning av bostad.

Förvalta egendom

Innebär att god man sköter huvudmannens dagliga ekonomi. En god man

  • hanterar pensioner och bidrag
  • betalar räkningar
  • sköter sparkapital.

Sörja för person

Handlar om att huvudmannen får nytta av sina pengar. En god man

  • ordnar så att huvudmannen får omvårdnaden hen behöver
  • ser till att huvudmannens tillvaro är så trivsam som möjligt
  • uppmärksammar huvudmannens behov av sociala kontakter och meningsfulla aktiviteter.

Senast uppdaterad