Vem kan få en god man?

Det finns två kriterier som måste uppfyllas för att du ska få god man eller förvaltare.

Kriterier som måste uppfyllas

Första kriteriet

Du kan inte ta hand om dina intressen på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, försvagad hälsa eller liknande tillstånd.

Andra kriteriet

Hjälpbehovet kan inte lösas på mindre ingripande sätt. I många fall kan det räcka med att du får hjälp av anhörig, socialtjänsten eller banktjänster.

Behov av god man eller förvaltare?

Om du behöver en god man eller förvaltare kan du vända dig till din biståndshandläggare, kurator, socialsekreterare eller boendechef. Socialtjänsten och sjukvården är skyldiga att anmäla behov av god man.

Du kan också ansöka om god man eller förvaltare direkt hos tingsrätten, vilket även anhöriga kan göra.

Ansök om god man på Sveriges domstolars webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad