Stipendier och fonder

Varje år delats ett antal stipendier ut i Lindesbergs kommun. Byggnadspriset, Kulturstipendiet och Föreningsledarstipendiet är några exempel.

Som regel är det Tillväxtutskottet som agerar stipendienämnd. Undantaget är det olika stipendier som relaterar till Lindesskolans gymnasium samt kommunstyrelsens resestipendium till ungdomar.

Byggnadspriset

Lindesbergs kommuns byggnadspris delas ut som uppmuntran för insatser i bevarandet av värdefull byggnadskultur i kommunen, samt till de som förnyat kommunens moderna kulturarv genom uppförandet av ett modernt byggnadsverk.

Föreningsledarstipendiet

Lindesbergs kommuns föreningsledarstipendie delas ut till personer som genom stort ideellt engagemang bidragit till att barn, ungdomar och vuxna regelbundet utöver fritidsaktiviteter i kommunen.

Stipendiet ska uppmuntra föreningsledare att fortsätta utvecklas genom fortbildning eller resa och på så sätt få nya idéer och engagemang.

Kulturstipendium

Lindesbergs kommuns kulturstipendium delas ut till enskild person eller grupp som är i början av sitt konstnärskap inom områdena bild, musik, dans, teater, film, litteratur eller annan jämförlig konstnärlig uttrycksform. Stipendiet ska stimulera till fortsatta studier eller annan vidareutveckling inom det konstnärliga området.

Resestipendium för ungdomar

Kommunstyrelsen i Lindesberg delar varje år ut ett stipendium för stöd till resor för ungdomar under 20 år som är bosatta i kommunen. Avsikten är att främja utveckling av språkliga, kulturella och sociala kontakter i avsikt att förbättra förståelsen mellan folk och länder i Europa.

Har du frågor om de olika stipendierna?

Kontakta kommunsekreteraren på telefon 0581- 810 30.

Senast uppdaterad