Familjerådgivning

Att leva tillsammans i en parrelation och i en familj, innebär svårigheter vid olika tidpunkter i livet. Då kan Familjerådgivningen vara ett alternativ för att hitta en framkomlig väg.

Region Örebro län driver, på uppdrag av Lindesbergs kommun, familjerådgivning. En filial till mottagningen i Örebro, finns på Banvägen 24 A i Lindesberg. Du väljer själv vilken filial du vill besöka.

Familjerådgivningen i Örebro län

Vem som helst kan kontakta Region Örebro län, för rådgivning eller önskan om samtal. Du kan vara anonym, vi har sträng sekretess och för inga journaler. Du ringer själv till oss och ditt besök är helt frivilligt. Vi tar inte emot remisser från andra verksamheter.

Telefonnummer

019-602 74 64

Familjerådgivningen i Örebro län på regionens webbplats Länk till annan webbplats.

När kontaktar man Familjerådgivningen?

  • När ni vill ändra på förhållandet.
  • När ni har svårt att prata med varandra som par eller som familj.
  • När ni har svårt att hålla lusten levande för varandra.
  • När er relation som par eller familj påverkas av destruktivitet, missbruk eller familjevåld.
  • När du eller din partner vill separera.
  • När ni som separerade föräldrar har svårt att samarbeta kring barnen.
  • När ni har svårt att få ihop nya familjebildningar.

Hur går det till?

Du ringer själv till oss. Anledningen till att vi vill att du ska ringa är att vi behöver känna till din situation för att vara säkra på att det är oss du ska vända dig till. Så fort det finns en ledig tid hör vi av oss till dig igen.

Vid behov anlitar vi tolk eller telefontolkning.

Varje besök kostar 250 kronor och varar ungefär 60-90 minuter.

Senast uppdaterad