Familjestödjare i skolan

Familjestödjarna Jesper Blom och Annelie Berggren står framför en ljus betongvägg och ler in i kameran.

Familjestödjarna Jesper Blom och Annelie Berggren.

Familjestödjarna är en kommunal verksamhet som riktar sig främst till vårdnadshavare med barn i skolan. De arbetar förebyggande och stöttar familjer genom att vara en brygga mellan skolan och hemmet.

Familjestödjarna finns till för hela familjen då deras huvudsakliga uppgift är att ge barnen de bästa förutsättningar för att lyckas i skolan och må bra. De ger även stöd till personal som behöver råd eller handledning i sina föräldrakontakter.

Hur arbetar familjestödjarna?

Familjestödjarna jobbar och är placerade på fyra av våra kommunala grundskolor. De arbetar både proaktivt och förebyggande. De ger utbildande och kunskapshöjande stöd genom att kartlägga familjens behov, bryta negativa mönster och etablera goda kontakter med skolpersonal.

All kontakt med familjestödjarna är frivillig. De har även sekretess och för ingen dokumentation.

Familjestödjarna hjälper bland annat till med följande saker

 • De hjälper familjer med att se över samt kartlägga deras situation och utifrån det hitta mål för förändring.
 • De förbereder och utbildar föräldrar om de reaktioner som kan komma när vissa beteendemönster hos barn bryts.
 • De utbildar föräldrar om relevanta psykologiska processer.
 • De utbildar och informerar föräldrar om vikten av rutiner, sömn, sovtider, skärmtid, vad gör socialtjänsten och vilka olika möjligheter till stöd finns det, gränssättning, sociala medier, etc.
 • De utbildar om vikten av hälsosamma rutiner och vad konsekvenserna blir av både hälsosamma och ohälsosamma rutiner.
 • De samtalar om mående och psykisk ohälsa och vad man kan göra för att motverka det.
 • De guidar vårdnadshavarna vidare om de behöver stöd från andra instanser.
 • De ger råd och stöd vid konflikter.
 • De hjälper till att bryta negativa mönster och hjälpa till med att skapa goda rutiner för hela familjen.
 • De stöttar och hjälper vårdnadshavare med att etablera en god skolnärvaro.
 • De hjälper barn och vårdnadshavare med att kunna kommunicera med varandra.
 • De etablerar goda relationer mellan vårdnadshavare och skolpersonal.

Familjestödjarnas övergripande mål är att

 • få till en fungerande skolvardag,
 • arbeta för god närvaro,
 • arbeta för god samverkan mellan skolan och hemmet,
 • arbeta för ett bra mående i hela familjen.

Kontaktuppgifter

Jesper Blom, Lindbackaskolan

Jesper.blom@lindesberg.se

073 656 89 72

 

Josefin Sandberg, Ekbacken

Josefin.sandberg@lindesberg.se

 

073 627 64 04

Annelie Berggren, Hagabacken och Storåskolan

Annelie.berggren@lindesberg.se

076 513 18 79

Senast uppdaterad