Familjeteamet

Illustrativ bild av ett klot med en äng och runt klotet står figurer.

Familjeteamet finns till för familjer som av olika skäl hamnat i trassel och som vill ha stöd att komma vidare. Verksamheten erbjuder kvalificerad öppenvård till familjer med barn och ungdomar upp till 18 år.

Inom familjeteamet arbetar familjebehandlare, familjepedagog och ungdomsbehandlare. Enheten erbjuder bland annat:

  • Familjebehandling
  • Ungdomsbehandling
  • KIBB (kognitiv integrerad behandling vid risk för barnmisshandel)
  • Barngruppsverksamhet Källan (samverkan med skolan och kyrkan).

Målet med familjebehandlingen

Målet med familjebehandling är att initiera och skapa en varaktig positiv förändring. Det kan till exempel vara att:

  • Familjen kan kommunicera och komma överens.
  • Föräldrarna hittar nya strategier för att möta barnets/barnens behov.
  • Familjen hittar en tydlig struktur, rollfördelning och ett gott samspel.
  • Föräldrarna vidarutvecklar ett empatiskt och mentaliserande förhållningsätt gentemot barnen.
  • Barn, ungdomar och föräldrar stärks i impuls- och konflikthantering.

Kontakt

Du kan kontakta oss genom att ringa kommunens växel 0581-810 00, eller via vårt direktnummer 0706226443.

Du kan ansöka om stöd av familjeteamet genom att klicka på länken här nedanför.

Ansök om stöd av familjeteamet Länk till annan webbplats.

Familjeteamet kan erbjuda upp till fem samtal på öppen ingång utan registrering eller journalföring.

Besöksadress

Kristinavägen 26, 711 30 Lindesberg

Senast uppdaterad