FamSam - Familjesamverkansteamet norra Örebro län

FamSam, Familjesamverkansteamet norra Örebro län, hjälper familjer att samla sina kontakter med vård, socialtjänst och skola.

FamSam finns till för familjer med barn och unga vuxna som bor hemma och som har flera kontakter inom exempelvis både vård, socialtjänst och skola. Genom FamSam kan du som förälder och din familj få stöd i att hålla ihop alla kontakter. Vi hjälper till att samla alla verksamheter som finns runt familjen på ett och samma möte.

Vad kan jag få hjälp med av FamSam?

På FamSam-möten får ni hjälp med följande:

  • Dela information.
  • Göra upp en gemensam planering med verksamheterna.
  • Tydliggöra för alla vem som ska göra vad.

FamSam är en frivillig stödverksamhet. Om ni som föräldrar ser en nytta med det så kallar vi till ett FamSam-möte. Det är ni i familjen som talar om vilka ni vill ska delta på mötet.

Vi har kontakt med er och verksamheterna inför, efter och mellan mötena för att höra hur det går. FamSam har alltid barnets och familjens bästa i fokus.

Ni kan även höra av er till FamSam för att få information om vilket stöd som finns att få i norra länsdelen gällande föräldraskap, psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar.

Kontakta oss

Vill du få mer information om vad vi gör eller hur vi kan hjälpa till?

Hör då av dig till oss via telefon eller e-post så berättar vi mer.

Samverkansledare och legitimerad psykolog

Marta Bjurström

Telefon: 073 - 679 09 54

marta.bjurstrom@nora.se

Samverkansledare och socionom

Sara Maxe

Telefon: 079 - 060 47 45

sara.maxe@nora.se

Senast uppdaterad