Tolk

Regionen Örebro läns tolkservice och översättarservice arbetar för att underlätta kommunikationen mellan myndigheter och privatpersoner som inte talar svenska.

Tolkcentralen vänder sig i första hand till personer med dövhet, dövblindhet eller hörselskada.

Tolkservice och översättarservice

Som boende i Lindesbergs kommun kan du få hjälp av regionens tolk- och översättarservice när du är i behov av en tolk eller översättning av något slag. Inom tolk- och översättarservice finns cirka 300 tolkar som tillsammans tala över 80 olika språk.

Tolkservice och översättarservice på regionens webbplats Länk till annan webbplats.

När du som privatperson är i behov av en tolk är det främst myndighetsutövarens ansvar att beställa tolk. Som privatperson har du också rätt att beställa tolk. Du står då för kostnaden själv.

Tolk- och översättarservice erbjuder bland annat:

  • Tolkning på plats eller via telefon dygnet runt på 84 språk och dialekter.
  • Översättning till och översättning från 30 av våra mest frekventa språk.
  • Meddelandeservice, det vill säga förmedling av trepartssamtal och telefonmeddelanden mellan parter som saknar ett gemensamt språk.

Kontakt tolk- och översättarservice

För beställning av tolk kan du ringa Region Örebro läns tolk- och översättarservice på telefon 019-602 31 55.

Tolkcentralen – teckenspråk

Som boende i Lindesbergs kommun kan du om du är döv, dövblind eller lider av en hörselskada få hjälp med tolkning av tolkcentralen.

De erbjuder även tolkning via taltjänst till dig med funktionsnedsättning som rör tal, röst eller språk.

Tolkcentralen på regionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

All tolkservice är avgiftsfri.

Tolkservice innefattar följande metoder:

  • Teckenspråkstolkning för personer som är födda döva eller blivit döva i tidig ålder som har teckenspråk som sitt första språk, samt för hörselskadade som använder sig av teckenspråk.
  • Dövblindtolkning för personer som har kombinerad synnedsättning och hörselnedsättning.
  • Skrivtolkning för personer som blivit döva i vuxen ålder som har svenska som sitt första språk.
  • Taltjänsttolkning för personer med talsvårigheter, röstsvårigheter eller språksvårigheter.
  • Bildtelefontolkning för förbokad distanstolkning via bildtelefon.

Vid akuta situationer

Exempelvis akut sjukdom polis med mera finns tolk att tillgå dygnet runt alla årets dagar.

Ring Region Örebro läns växel 019-602 10 00, texttelefon 019-670 25 00.

Kontakt tolk

För beställning av tolk:

Senast uppdaterad