Vägen in i samhället

Som nyanländ i Sverige får du stöd från Arbetsför­med­lingen. De ansvarar för etableringsinsatser som ska hjälpa dig att på bästa sätt komma in i samhället.

För vem gäller etableringsinsatserna?

Lagen om etableringsinsatser gäller för dig som är nyanländ med uppe­hålls­tillstånd som flykting eller skyddsbehövande och är:

  • mellan 20-64 år gammal
  • mellan 18-19 år utan föräldrar i Sverige
  • anhörig, i samma ålder som de som nämns ovan, och som sökt uppehållstillstånd inom två år från att personen som du har anknytning till togs emot i en kommun.

Vad är etableringsinsatser?

Etableringsinsatser är alla aktiviteter som Arbetsförmedlingen ansvarar för och som de genomför tillsammans med olika aktörer för att du som nyanländ ska komma in samhälls- och arbetslivet på bästa sätt.

På Arbetsförmedlingens webbplats kan du läsa om hur det går till Länk till annan webbplats.

Insatserna bygger på lagen (2010:197) om etableringsinsatser som började gälla den 1 december 2010. Lagen har förändrat ansvarsfördelningen mellan myndigheter och kommunen. Genom lagen vill man öka din och andra nyanländas egenmakt och valfrihet.

Senast uppdaterad