Hitta på sidan

Sjukresor

Du som bor i Örebro län reser gratis med kollektivtrafiken till och från vården.

Om du har medicinska skäl får du åka sjukresefordon. Då betalar du 125 kronor för resan. Om du har färdtjänsttillstånd betalar du samma avgift som för färdtjänstresan.

Reglerna gäller resor till vårdcentral i din hemkommun och för resa till specialist i länet. Om du väljer att få vården någon annanstans gäller inte dessa regler.

Om sjukresor i Örebro län på 1177.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad