Hemsjukvård

Kommunen ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till och med sjuksköterskenivå i särskilda boendeformer samt i ordinärt boende till dig som behöver sjukvård i hemmet.

När du inte på egen hand, eller med stöd av någon annan, kan ta dig till vårdcentralen så kan du få sjukvård i hemmet. Hjälpen kan du få om du samråder med vårdcentralen eller slutenvården som förmedlar den sjukvård du behöver i hemmet till kommunen. Din läkare ansvarar fortfarande för din vård även i hemmet.

Samordnad plan med dig

Kommunen och vårdcentralen kan göra en samordnad individuell plan (SIP) tillsammans med dig i hemmet. Vi samverkar för att du ska kunna få en trygg, säker och god vård.

Kommunens distrikts- och sjuksköterskor arbetar tillsammans med omvårdnadspersonalen som ger dig den sjukvårdshjälp läkaren beslutat om dygnet runt.

Kostnader för hemsjukvård

Kostnader för hemsjukvård inkluderas inte i högkostnadsskyddet utan ingår i kommunens maxtaxa.

1177 vårdguiden Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad