Avlösarservice i hemmet

För att du som anhörig till personer med funktionsned­sättning ska få tid för dig själv erbjuder vi avlösarservice.

Insatsen kan ske i och utanför hemmet. Det innebär att en annan person övertar omsorgen för den enskilde. De anhöriga får då möjlighet att ägna sig åt andra sysslor, egentid med andra syskon eller den andre föräldern.

Det finns inget krav på att anhöriga skall lämna hemmet. Denna insats kan ges under:

  • dagtid
  • kvällar
  • nätter
  • helger.

Insatsen beviljas inte för att anhöriga ska kunna arbeta.

Vad är avlösarservice?

Avlösarservice kan vara en regelbunden insats eller fördelas vid enstaka tillfällen. Avlösarens uppgift är omvårdnad av den person som har funktions­nedsättning men övertar inte barnomsorgen.

Det ingår inte att sköta andra barn i familjen, sköta hushållsuppgifter eller att hämta och lämna barn på förskola eller skola.

Hemmet är utgångspunkten men avlösaren får lämna hemmet till­sammans med den enskilde för utomhusaktiviteter i närområdet. Det kan vara aktiviteter som:

  • biblioteket
  • badhuset
  • biografen
  • lekplatsen.

Lindesbergs kommun ersätter inte kostnader som uppstår i samband med aktiviteter.

Till Energikällan och biografen erhåller du ledsagarintyg för gratis inträde. Föräldern står för resekostnader dvs tåg- och bussbiljetter samt miler­sättning i samband med aktiviteter.

Beviljade timmar

Arbetstiden styrs av antal beviljade timmar och när behov av avlastning uppstår för föräldern. Timmar som inte utnyttjats kan inte sparas till näst­kommande månad.

Alla timmar som avlösaren tillbringar med den enskilde räknas, även sovtid. Är det arbetspass som sker över måltider, äter avlösaren sina måltider, dvs. har s.k. måltidsuppehåll vilket innebär att man kan sitta ner och äta men inte lämna hemmet och barnet.

Medicinering

Föräldern ansvarar för medicinering och information om detta. Avlösaren är inte delegerad av kommunens sjuksköterska utan det är egenvård som gäller. Det är viktigt att ha bra rutiner för detta och en ordentlig genom­gång med avlösaren.

Vem kan få avlösarservice?

Den som har en funktionsnedsättning, tillhör personkrets samt bor tillsammans med anhöriga eller familjehemsföräldrar har möjlighet att ansöka om avlösarservice.

Vem kan bli avlösare?

Du behöver ingen särskild utbildning för att vara avlösare. Naturligtvis är det viktigt att du tycker om att vara tillsammans med andra människor och att du har tid i din ordinarie vardag för uppdraget.

Det är viktigt att den anhörige kan känna sig trygg och därför är personlig lämplighet avgörande. Den enskilde och föräldern kan ha egna förslag på en eventuell avlösare.

Anställning och tystnadsplikt

Som avlösare är du PAN-anställd vilket innebär att uppdraget upphör om insatsen upphör. Du har en timlön och timmarna rapporteras på en löne­rapport som förälder signerar vid månadsskifte.

Som avlösare har du tystnadsplikt. Vi begär också utdrag från polisens brotts- och misstanke­register.

Lämna intresseanmälan för att bli avlösare Länk till annan webbplats.

Har du funderingar ? - Kontakta

Handläggare Linda Gidelius

0581-817 97 eller 079-071 05 77

linda.gidelius@lindesberg.se

Ansökan

Du ansöker hos kommunens LSS-handläggare eller via e-tjänst.

Ansök om insatsen avlösarservice Länk till annan webbplats.

Kontakta LSS-handläggare

Ring vår servicetelefon 0581-817 79. Våra telefontider är:

  • måndag och fredag klockan 8-9
  • tisdag och torsdag klockan 13-14.

Senast uppdaterad