Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdom

Barn eller ungdomar med funktionsnedsättning som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service för barn eller ungdomar.

Det ska vara ett komplement till föräldrarhemmet, både för barn som kan bo hos sina föräldrar en del av tiden och för den som inte alls kan bo hemma med sin familj.

Avgifter

Huvudprincipen är att alla insatser enligt LSS är avgiftsfria, man betalar för egna personliga utgifter i samband med insatsen. Det kan exempelvis vara egna kostnader för fritidsresor och utflykter.

Enligt LSS framgår om någon som är under 18 år får omvårdnad i ett annat hem än det egna, med stöd av denna lag, är föräldrar skyldiga att i skälig utsträckning bidraga till kommunens kostnader.

Avgifterna regleras årligen med konsumentprisindex för livsmedel.

Ansökan

Du ansöker hos kommunens LSS-handläggare.

Kontakta LSS-handläggare

Ring vår servicetelefon 0581-817 79. Våra telefontider är:

  • måndag och fredag klockan 8-9
  • tisdag och torsdag klockan 13-14.

Senast uppdaterad