Bostad med särskild service

Genom bostad med särskild service får du som har funktionsnedsättning möjlighet att leva i en egen bostad.

Personalen finns till för att ge stöd, service och trygghet efter varje enskilds behov. Målet är att var och en som bor på en bostad med särskild service ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Det finns också möjlighet till att delta i fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

I varje grupp- och servicebostad finns gemensamhetsutrymmen och kontor för personalen, det finns ibland även ett jourrum där personalen sover på natten. I gemensamhetsutrymmet kan man träffas, eller äta gemensamma måltider ibland.

Det finns tre olika varianter på bostad med särskild service.

Gruppbostad

Gruppbostad är ett bostadsalternativ för dig som har omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov.

Genom denna insats får du som har funktionsnedsättning möjlighet att leva och bo i en egen bostad. Boendets personal stödjer dig med att skapa ett eget hem samt hjälper till med dina dagliga behov.

Du har tillgång till gemensamhetslokaler och möjlighet till att vara med och delta i både enskilda och gemensamma fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter om du önskar.

Du får ett eget hyreskontrakt och kan ha rätt till bostadstillägg.

Kontaktpersonal

När du bor på gruppbostad så kommer en i personalgruppen att vara din kontaktpersonal, det innebär bland annat att den personalen har ansvar för att vara med och göra din genomförandeplan.

Planering

Tillsammans med dig upprättas en genomförandeplan inom en månad från det att du flyttar in. I genomförandeplanen kommer du tillsammans med din kontaktpersonal gå igenom vilket stöd du behöver.

Genomförandeplanen följs upp minst två gånger per år.

Avgifter

Insatsen gruppbostad är avgiftsfri. Du betalar dock själv för dina kostnader såsom hyra, mat, aktiviteter och resor.

Tystnadsplikt och sekretess

All personal som arbetar på gruppbostaden har tystnadsplikt och får inte berätta för andra människor om dig och vad ni gör.

Ansökan

Du ansöker om gruppbostad hos kommunens LSS-handläggare.

Ansök om bostad med särskild service för vuxna Länk till annan webbplats.

Servicebostad

Servicebostad är en mellanform mellan ett helt självständigt boende och gruppbostad. I en servicebostad får du liksom i gruppbostad det stöd som just du behöver, exempelvis städ, planera din vardag och med annat som känns viktigt för dig.

Syftet är att erbjuda en grundtrygghet i vardagen med närhet till personal samtidigt som du har din egen lägenhet. När du bor i en servicebostad kan gemensamhetsdelen ligga i ett annat hus/portuppgång.

Det finns möjlighet att arrangera gemensamma aktiviteter på servicebostaden såsom gemensamma måltider, utflykter och filmkvällar. Personalen finns även som stöd för individuella aktiviteter utifrån dina intressen och önskemål.

Du får ett eget kontrakt och kan ha rätt till bostadstillägg

Kontaktpersonal

När du bor på servicebostad så kommer en i personalgruppen att vara din kontaktpersonal, det innebär bland annat att den personalen har ansvar för att vara med och göra din genomförandeplan.

Planering

Tillsammans med dig upprättas en genomförandeplan inom en månad från det att du flyttar in. I genomförandeplanen kommer du tillsammans med din kontaktpersonal gå igenom vilket stöd du behöver.

Genomförandeplanen följs upp minst två gånger per år.

Avgifter

Insatsen servicebostad är avgiftsfri. Du betalar dock själv för dina kostnader såsom hyra, mat, aktiviteter och resor.

Tystnadsplikt och sekretess

All personal som arbetar på servicebostaden har tystnadsplikt och får inte berätta för andra människor om dig och vad ni gör.

Ansökan

Du ansöker om servicebostad hos kommunens LSS-handläggare.

Ansök om bostad med särskild service för vuxna Länk till annan webbplats.

Annan särskilt anpassad bostad

I en annan särskilt anpassad bostad ingår till skillnad från gruppbostad och servicebostad inte en fast bemanning av personal. I boendeformen ingår inte heller omvårdnad, fritidsverksamhet eller kulturella aktiviteter.

Planering

Tillsammans med dig upprättas en genomförandeplan inom en månad från det att du flyttar in. I genomförandeplanen kommer du tillsammans med personal gå igenom vilket stöd du behöver.

Genomförandeplanen följs upp minst en gång per år.

Avgifter

Insatsen annan särskilt anpassad bostad är avgiftsfri. Du betalar dock själv för dina kostnader såsom hyra och mat.

Tystnadsplikt och sekretess

All personal har tystnadsplikt och får inte berätta för andra människor om dig och vad ni gör.

Ansökan

Du ansöker hos kommunens LSS-handläggare.

Ansök om bostad med särskild service för vuxna Länk till annan webbplats.

Kontakta LSS-handläggare

Ring vår servicetelefon 0581-817 79. Våra telefontider är:

  • måndag och fredag klockan 8-9
  • tisdag och torsdag klockan 13-14.

Senast uppdaterad