Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Syftet med daglig verksamhet är att du som har en funktionsnedsättning ska få en meningsful sysselsättning. Den ska också bidra till personlig utveckling och främja delaktighet i samhället. Verksamheten kan innehålla både habiliterande och mer produktionsinriktade uppgifter.

Daglig verksamhet anpassad till dina behov

Det övergripande målet är att du ska ha en meningsfull sysselsättning och en trivsam arbetsplats. Träning kan leda till arbete på den öppna arbets­marknaden. Daglig verksamhet ska anpassas till dina individuella behov i den mån det är möjligt.

Ansök om daglig verksamhet

Du kan ansöka om daglig verksamhet enligt LSS om du är i yrkesverksam ålder, om du saknar förvärvsarbete och om du inte utbildar dig. För att ansöka måste du också tillhöra personkrets 1 eller 2 enligt LSS.

Om du inte tillhör personkrets 1 eller 2 enligt LSS, men har en betydande funktionsnedsättning, kan du ansöka om daglig verksamhet enligt Socialtjänstlagen.

För att ansöka om daglig verksamhet och eller sysselsättning kontakta kommunens LSS-handläggare.

Kontakta LSS-handläggare

Ring vår servicetelefon 0581-817 79. Våra telefontider är:

  • måndag och fredag klockan 8-9
  • tisdag och torsdag klockan 13-14.

Senast uppdaterad