Kontaktperson - stöd vid funktionsnedsättning

Genom en kontaktperson ska du som har en funktionsnedsättning få möjlighet att göra sådant som vi alla vill göra på vår fritid.

En kontaktperson har till uppgift att vara "kompis" och medmänniska till dig som har en funktionsnedsättning. Det kan handla om att göra roliga saker som att gå på bio, ta en promenad, en fika eller laga middag.

Insatsen kontaktperson är av personlig karaktär vilket till exempel innebär att du och kontaktpersonen ses hemma hos dig, pratar i telefonen eller gör gemensamma aktiviteter.

I samband med en utredning om behov av kontaktperson vägs den sökandes nätverk in. Med nätverk menas bland annat närstående, arbetskamrater, grannar och/eller en god man.

Behöver du kontaktperson?

Kontaktperson är ett personligt stöd för dig med funktionsnedsättning som saknar gemenskap med andra exempelvis anhöriga, i arbetslivet eller fritidssammanhang. Syftet med insatsen är att bryta isolering. 

Kontaktpersonen stöder dig i första hand till och från fritidsaktiviteter i närområdet.

Kontaktpersonen fungerar som en kompis som ger stöd och råd i vardagssituationer. Hur ofta ni ska träffas och på vilket sätt kontakterna ska ske står i beslutet om kontaktperson. Du, kontaktpersonen och enhetschefen får sedan göra en plan för hur era träffar ska se ut. Tillsammans med kontaktpersonen kan du till exempel

  • gå på bio, teater eller sportevenemang
  • åka och bada
  • ha picknick
  • umgås

Ansök om LSS-insatser Länk till annan webbplats.

Avgifter

Insatsen kontaktperson är avgiftsfri. Du betalar dock själv för dina kostnader i samband med aktiviteter och resor.

Tystnadsplikt och sekretess

Din kontaktperson har tystnadsplikt och får inte berätta för andra människor om dig och vad ni gör. Detta gäller även efter att kontaktpersonen har slutat sitt uppdrag.

Kontakta LSS-handläggare

Ring oss på vår servicetelefon 0581-817 79 . Våra telefontider är:

  • måndag och fredag klockan 8-9
  • tisdag och torsdag klockan 13-14.

Vill du bli kontaktperson?

Är du intresserad av ett uppdrag som kontakterson enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning?

Att vara kontaktperson innebär att man är en medmänniska/kompis fär att minska den sociala isoleringen som lätt kan uppstå när man har ett funktionshinder.

Att vara kontaktperson innebär att man underlättar för den funktionshindrade att leva ett självständigt liv och komma ut och träffa andra människor.

Att vara kontaktperson kräver ingen särskild yrkeskompetens. Däremot krävs ett stort personligt engagemang och intresse att hjälpa och stötta andra människor.

Lämna intresseanmälan för att bli kontaktperson Länk till annan webbplats.

Ersättning

Du får ersättning för ditt uppdrag och dina omkostnader

Tystnadsplikt och sekretess

Som kontaktperson har du tystndsplikt och får inte berätta för andra människor om personen du är kontaktperson åt. Detta gäller även efter att du har slutat ditt uppdrag.

Hur blir man kontaktperson?

Om du är intresserad av att bli kontaktperson kan du ringa eller mejla, du hittar kontaktuppgifterna till enhetschefen längre ner.

Om vi behöver dig som kontaktperson bjuds du in till en informationsträff där du får utförlig information om vad uppdraget innebär och du kan också passa på att ställa frågor. Det kan göras kontroller i olika register, till exempel polisens belastnings- och misstankeregister.

Ett meningsfullt uppdrag!

Vi hoppas att du känner dig intresserad av och är nyfiken på uppdraget som kontaktperson. Av erfarenhet vet vi att många Kontaktpersoner tycker att de har ett väldigt roligt uppdrag och upplever att de gör något meningsfullt tillsammans med en person som har helt andra förutsättningar än de själva.

Du är välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att bli kontaktperson åt en person med funktionsnedsättning eller om du har några frågor som berör ditt uppdrag.

Kontaktperson

Handläggare Linda Gidelius

0581-817 97 eller 079-071 05 77

linda.gidelius@lindesberg.se

Senast uppdaterad