Hitta på sidan

Rådgivning och annat personligt stöd

Råd och stöd är en kvalificerad rådgivning som man kan få för att öka sina kunskaper om sin funktionsnedsättning eller för att fattta viktiga beslut.

Region Örebro län är ansvarig för insatsen som till exempel innefattar rådgivning från:

 • kurator
 • psykolog
 • logoped
 • arbetsterapeut
 • dietist.

Remiss

För att få komma till vuxenhabiliteringen eller barn- och ungdomsrehabi­literingen krävs en remiss från exempelvis vårdcentralen och ibland från kommunens verksamhet.

Habiliteringen

Habiliteringen ger stöd, rådgivning, behandling eller träning utifrån behov och önskemål.

Behov och önskemål kan vara:

 • Information och vägledning om rättigheter, samhällets service och myndigheter.
 • Samtal om problem och möjligheter i livssituationen.
 • Behandling eller träningsprogram, till exempel för att förbättra rörlighet eller kommunikation.
 • Att göra milljön i omgivningen tillgänglig genom anpassning eller hjälpmedel.
 • Särskilda metoder som sinnesstimulering, musikterapi och datoraktivitet.
 • Att ge människor i den enskildes närhet stöd och kunskap genom information, konsultation och utbildning.
 • Långsiktig planering av insatser som passar den enskildes behov och önskemål.
 • Samverkan med andra, så att insatserna den enskilde har samordnas.

Senast uppdaterad