Farlig verksamhet, Seveso

Verksamheter där en olycka kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljö klassas som farlig verksamhet.

Farlig verksamhet som hanterar stora mängder farliga ämnen omfattas även av den så kallade Sevesolagstiftningen. I Lindesbergs kommun finns verksamheter som omfattas av detta.

Sevesoverksamhet i Lindesbergs kommun

Sevesoverksamheter delas in i två grupper med lägre respektive högre kravnivå. Verksamheter i den högre kravnivån hanterar större mängder farliga ämnen och får därmed större skyldigheter enligt lagstiftningen.

Verksamheter med högre kravnivå

  • Brenntag Nordic AB
  • Nammo Sweden AB

Verksamheter med lägre kravnivå

  • BillerudKorsnäs Skog & Industri AB, Frövi
  • SAAB Bofors Test Center AB
  • Hansson Pyrotech AB
  • Torphyttan Bergtäkt

Om Seveso på andra webbplatser

Farlig verksamhet och Sevesolagstiftningen på Nerikes Brandkårs webbplats Länk till annan webbplats.

Seveso på MSB.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad