Korttidsboende

Korttidsboendet är ett stöd och komplement till hemtjänst. Det är en insats för att stödja kvarboende.

Du som bor hemma men känner att tillvaron börjar bli tung och svår kan ansöka om om att få bo på korttidsboende.
Som namnet säger, korttidsboende, är boendet avsett för kortare vistelser.
Korttidsboende beviljas av biståndshandläggare vid ökat behov av omvårdnad eller för vardagsrehabiliterande träning, för att stödja och hjälpa dig att bibehålla, stärka eller återfå olika funktioner.

I Lindesbergs kommun ligger Korttidsboendet på "Grönboda" i Storå.

Kontakta Korttidsboendet Gullvivan

0581-846 48 eller 0581-846 32

Har du frågor om ansökan? - Kontakta

Biståndshandläggarna 0581-817 01 måndag-fredag klockan 8-9.30
bistandshandlaggare@lindesberg.se

Relaterade e-tjänster

Senast uppdaterad 2020-08-27