Korttidsboende

Korttidsboendet är ett stöd och komplement till hemtjänst. Det är en insats för att stödja kvarboende.

Du som bor hemma men känner att tillvaron börjar bli tung och svår kan ansöka om om att få bo på korttidsboende.
Som namnet säger, korttidsboende, är boendet avsett för kortare vistelser.
Korttidsboende beviljas av biståndshandläggare vid ökat behov av omvårdnad eller för vardagsrehabiliterande träning, för att stödja och hjälpa dig att bibehålla, stärka eller återfå olika funktioner.

I Lindesbergs kommun ligger Korttidsboendet på "Grönboda" i Storå.

Kontakt Korttidsboendet Gullvivan
0581-846 48 eller 0581-846 32

Vid frågor angående ansökan:
Biståndshandläggarnas mottagningstelefon är öppen måndag-fredag 8-9.30,
telefon 0581-817 01.
Du kan även skicka e-post till bistandshandlaggare@lindesberg.se

Senast uppdaterad 2019-10-11