Bostad med särskild service

Genom bostad med särskild service får du som har funktionsnedsättning möjlighet att leva i en engen bostad.

Personalen finns till för att ge stöd, service och trygghet efter varje enskilds behov. Målet är att var och en som bor på en bostad med särskild service ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Det finns också möjlighet till att delta i fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.
I varje grupp-och servicebostad finns gemensamhtesutrymmen och kontor för personalen, det finns ibland även ett jourrum där personalen sover på natten.
I gemensamhetsutrymmet kan man träffas, eller äta gemensamma måltider ibland.

Det finns tre olika varianter på bostad med särskild service.

Gruppbostad
Servicebostad
Annan särskilt anpassad bostad
Kontakta handläggare‌

Telefontider

Måndag och fredag 8-9

Tisdag, onsdag och torsdag 13-14

Servicetelefon

0581-817 79


Senast uppdaterad 2019-06-03