Trafikregler och säkerhet

Vilka regler gäller i trafiken och varför är det enkelriktat på vissa gator?

De flesta trafikreglerna finns i trafikförordningen (1998:1276) och dessa regler gäller alla trafikanter i Sverige. Vägmärken används bara undantagsvis för att visa på reglerna i trafikförorningen.

Lokala trafikföreskrifter

Det finns också lokala trafikföreskrifter som bara gäller i Lindesberg. Det kan till exempel gälla parkeringsförbud inom ett område eller på en specifik gata. Det kan också gälla förbud att svänga eller köra i viss riktning, hastighetsbegränsning, tidsbegränsade villkor för parkering med mera.

Kommunen fattar beslut om lokala trafikföreskrifter inom tättbebyggt område, utanför tätbebyggt område fattar Länsstyrelsen beslutar. Alla trafikföreskrifter som gäller i Lindesberg finns i den för landet gemensamma databasen Svensk trafikföreskriftsamling.

Sök föreskrifter på Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Ska du framföra en transport som som är större (längre och bredare) än vad som är tillåtet för aktuell kommnal vägsträcka (anges i Svensk trafikföreskriftsamling) ska dispens sökas hos Lindesbergs kommun.

Synpunkter om trafik

Tycker du att folk kör för fort utanför ditt hus? Har du ett förslag om hur trafiksituationen i din kommun kan förbättras?

Då kan du skicka ett medborgarförslag till kommunen.

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12

Akuta ärenden utanför telefontid

019-14 76 42

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Mejla

Samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

 

Text

Senast uppdaterad